Akademisyen, Hukukçu

1957 yılında doğdu. Kadıköy Maarif Lisesi’nden mezun oldu. 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden lisans derecesi aldıktan sonra aynı okulda uluslararası kamu hukuku alanında lisans üstü çalışmalara başladı. 1983 yılında Fulbright bursuyla gittiği American University’deki ikinci yüksek lisansının ardından Virginia University’de üçüncü yüksek lisansını tamamladı. Bu dönemde Reid & Priest hukuk bürosunun New York ofisinde yabancı hukuk müşaviri olarak çalıştı. 1980’lerin ikinci yarısından sonra İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Koç Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapan Hergüner, İstanbul Barosu ve Amerikan Barolar Birliği üyesidir. 1989 yılından beri Hergüner Bilgen Özeke Avukatlık Ortaklığı’nın kurucu ortağıdır.

Görselleri gezmek için
yana sürükleyiniz veya oklara tıklayınız.