AKADEMİSYEN, SANAT TARİHÇİSİ

1926 yılında Paris’te doğdu. 1949 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu ve üç yıl sonra aynı kurumun Mimarlık Tarihi ve Rölöve Kürsüsü’ne asistan olarak atandı. Yeterlilik tezinde, Türkiye’de batılılaşmayı ilk defa sanat tarihi açısından ele alan “Osmanlı Barok Mimarisi Hakkında Bir Deneme” çalışmasını hazırladı. 1962-63 döneminde Fulbright bursuyla Michigan University’de konuk öğretim üyesi olarak ders verdi ve 1965 yılında profesör oldu. 1974 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Enstitüsü’nü kuran Kuban, 1979-80 yılında Uluslararası İslam Tarihi, Sanatı ve Kültürü Araştırmaları Merkezi başkanı seçildi. Kuban’ın olağanüstü kariyeri, “Türk mimarisinin geçmişine yönelik kuramsal ve kavramsal çalışmaları dolayısıyla,” 2019 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülü’yle taçlandı.

Görselleri gezmek için
yana sürükleyiniz veya oklara tıklayınız.