Mimar

Ortaöğrenimini T.E.D. Ankara Koleji’nde tamamladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden ilk yüksek lisans derecesini kazandıktan sonra, 1968 yılında Fulbright bursiyeri olarak Princeton University Mimarlık Bölümü’nde ikinci yüksek lisansına başladı. 1970 yılında bu programdan ilk kadın mimar olarak mezun oldu. Doktorasını İstanbul Teknik Üniversitesi’nden aldı. 1970-1981 yılları arasında TÜBİTAK’ta çalışan Çelik, 1981 yılından itibaren Birleşmiş Milletler bünyesinde Nairobi ve New York’ta UN Habitat kuruluşunda görev yaptı. 2000 yılından sonra Ekonomik ve Sosyal Konsey’in (ECOSOC) Ekonomik ve Sosyal İşler Bölümü’nde çalıştı. Çeşitli uluslararası örgütlerde uzun yıllar danışmanlık yaptıktan sonra Consortium for Sustainable Urbanization adlı sivil toplum örgütünü kurdu. Amerikan Mimarlar Birliği tarafından 1970, 1990 ve 2007 yıllarında ödüllendirilen Pekin Çelik, 2006 yılında da Soroptomist International New York City ödülünü kazandı. CSU mütevelli heyeti başkanı olarak meslek hayatını Amerika Birleşik Devletleri’nde sürdürmektedir.

Görselleri gezmek için
yana sürükleyiniz veya oklara tıklayınız.